En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic,l’informem que el lloc web www.mdemenu.com (des d’ara , la “Web”) és titularitat de MARTA FIGUERAS LLEVOT , amb domicili social al C / Sant Antoni, 29, Santa Margarida i els Monjos, amb NIF 46234825H.

Condicions d’ús
Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web www.mdemenu.com i regulen les relacions jurídiques entre MARTA FIGUERAS LLEVOT ( d’ara en endevant MDEMENÚ) i el client.

L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la va utilitzar ació del web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’ús. Si no estiguessis d’acord amb aquestes condicions has abstenir-te de utilitzar ar aquesta pàgina.

La visita a el lloc eCommerce per part de l’usuari s’ha de fer de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de MDEMENÚ o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts d’el lloc Web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la va realitzar ació de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per MDEMENÚ, a el lloc eCommerce o seus continguts.

El lloc web i els productes i serveis oferts per APAT ESCELLENCE SERVICE SL està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient per poder quedar vinculat per aquestes Condicions d’Ús. És possible que la va utilitzar ació de certs serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementàries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.

Registre dels usuaris
La utilitzar ació dels serveis prestats per MARTA FIGUERAS LLEVOT i la compra a la web requereix el registre com a usuari a la web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç: www.mdemenu.com/politica-de-privacitat
Així mateix, heu de tenir en compte que en tot moment pots modificar les teves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Comandes
Un cop va realitzar at una comanda, t’arribarà un missatge confirmant la recepció de la mateixa així com amb informació sobre l’enviament i la facturació de la comanda realitzada.

Forma de pagament
L’adquisició de serveis o productes a través de www.mdemenu.com permet les següents formes de pagament:
Pagament amb targeta de dèbit o crèdit a través d’un TPV virtual.
Pagament per transferència bancària.

Preus
Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Condicions d’enviament
MDEMENÚ únicament envia els seus productes a: Espanya, ….
La compra està subjecta a el pagament de despeses d’enviament, a compte de comprador, per a compres de més de 50€ l’enviament serà gratuït. Les despeses d’enviament dependran de la destinació i de l’import total de la comanda, les despeses es detallaran al llarg de el procés de compra i podràs revisar a quant ascendeixen les despeses d’enviament abans de finalitzar la compra.

MDEMENÚ no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a la mateixa, així com per casos fortuïts o de força major.

L’enviament dels articles comprats es va realitzararà a través dels nostres propis mitjans adequats per a això o mitjançant una empresa de transport especialitzada i es va realitzararà el lliurament en un plaç o aproximat de 24 / 48h laborables des de la realització de la comanda.

Canvis i devolucions
A causa de la tipologia de productes comercializats per MDEMENÚ, és d’aplicació l’excepció establerta en l’art. 103 apartat d) de l’RD 1/2007, que fa expressa referència al subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa. Els productes adquirits a www.mdemenu.com tenen una data de consum preferent limitada, així com unes condicions d’emmagatzematge determinades (refrigerades). Per la seva naturalesa, no existeix opció de retorn del producte passada l’acceptació a la seva recepció.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. MDEMENÚ i l’usuari acorden sotmetre les controvèrsies que puguin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jut gats i Tribunals de domicili de l’Usuari.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Open chat
Hola!
En què et puc ajudar?